Zásady ochrany osobních údajů

Aby naše společnost mohla dobře plnit Vaše požadavky, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této společnosti je Ing. Lenka Procházková, jednatelka společnosti LINEP style, s.r.o., IČ: 24197181, se sídlem Čajkovského 1904/11, Praha 3, telefon 608 883 887, e-mail: prochazkova@vasekrabicky.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro následující interní účely:

Abychom Vám mohli připravit a doručit Vaši objednávku a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží, cenu, a v případě doručení objednávky k Vám domů rovněž doručovací adresu.
Oprávněným důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy (objednávky). Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu jednoho roku. Po této době jsou osobní údaje skartovány certifikovanou firmou.
Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
Všechny dokumenty s Vašimi osobními údaji jsou bezpečně uloženy a uzamčeny.
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, mate právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, přestaneme údaje zpracovávat.
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblast osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Údaje uváděné uživateli ve formulářích na našem webu ukládáme do databáze na našem webhostingu.

Používáme technologii souborů Cookie, které ukládají malé množství informací do Vašeho počítače. Soubory cookie jsou použity pouze pro identifikaci vaší relace.

Jedná se o běžnou technologii, používanou na většině webových stránek.

Pro úplnost uvádíme, jak přistupuje k problematice GDPR náš webhosting: odkaz zde